Davetiye

Davetiye

Toplantı, nişan, düğün, mezuniyet, açılış gibi tören ve etkinliklere katılması arzu edilen kişilere çağrı amacıyla yazılan çok kısa mektuplardır.


Davetiye Özellikleri:

Çok kısa ve açık olmalıdır.
Kişinin ne tür bir toplantıya davet edildiği açıklanmalıdır.
Toplantının yeri (adresi), zamanı, süresi mutlaka bildirilmelidir.
Saygılı ve nazik bir dil ve üslûpla yazılmalıdır.
Davetiyeler, o toplantı için özel hazırlanmış kart ve zarflara basılmış olarak iletilir. Kimi kişisel davetler için -çok özel durumlarda- el yazısıyla da kaleme alınabilir. O durumda açık, özenli bir el yazısıyla, çizgisiz beyaz kâğıda yazılmalı, özenle zarflanmalıdır.
Davet eden kişi veya kurumun adı mutlaka belirtilmelidir.
Gerekirse toplantının içeriği "Gündem" başlığı altında bildirilmelidir.
Gerekirse "LCV" (Lütfen Cevap Veriniz) notuyla birlikte bir telefon numarası eklenmelidir. Davetiyeyi alan kişi bu notu gördüğü takdirde verilen telefon numarasını mutlaka aramalı ve toplantıya katılıp katılamayacağını bildirmelidir. Bu, çok önemli bir nezaket kuralıdır.
Doğru, açık, temiz ve düzgün bir Türkçe kullanılmasına özen gösterilmelidir.
Yazım ve noktalama kurallarına titizlikle uyulmalıdır.